1. MỘT SỐ LƯU Ý TRƯỚC KHI LẬP TRÌNH :

- Máy lập trình phải là máy gắn vào Jack 01, ở đây để thuận tiện ta qui ước số của máy nhánh nội bộ là số mặc định ban đầu của tổng đài tức là: Máy nhánh gắn vào Jack 01 có số nội bộ là 101, ký hiệu là EXT101, máy nhánh gắn vào Jack 02 có số nội bộ 102 ký hiệu là EXT102,.... , máy nhánh gắn vào Jack 32 có số nội bộ là 132 ký hiệu là máy EXT132 , máy nhánh gắn vào Jack 64 có số nộ bộ là 164 ký hiệu là EXT164.
- Các máy để ở chế độ Tone(xem vị trí ống tắc gạt bên hông máy điện thoại).
- Để lập trình các tính năng cho tổng đài, trước hết ta phải vào chế độ lập trình.
- Khi nhập mã lệnh, nếu giá trị hợp lệ sẽ nghe tín hiệu tút tút, ngược lại bạn sẽ nghe tín hiệu báo bận. Để bỏ qua các giá trị vừa nhập sai, ta nhấn phím * và thực hiện nhập lại giá trị.
- Trong chế độ lập trình ta có thể lập trình nhiều tính năng cùng lúc không cần phải gác máy, nếu chưa lập trình xong mà ta lỡ gác máy muốn lập trình tiếp thì phải vào chế độ lập trình lại.

2. KÝ HIỆU DÙNG TRONG TẬP LỆNH

- Một lệnh lập trình bao gồm các thành phần sau: Mã lệnh # A # m #
Trong đó: :
+ Mã lệnh: : là chữ số đại diện cho mã lệnh
Ví dụ:
4 là mã lệnh cho phép / cấm gọi dịch vụ IP (171, 177, 178, 179, …).
3 là mã lệnh cho phép/cấm gọi quốc tế.
+ A : là vị trí vật lý của các máy nhánh, tức là vị trí của JACK LINE mà máy nhánh đó kết nối vào tổng đài, ví dụ sau khi đưa tổng đài về giá trị mặc định thì máy nhánh 101 có A=01, máy nhánh 102 có A= 02, máy nhánh 116 có A=16.……A= 99 : khi muốn chỉ đến tất cả các máy nhánh
+ m : là giá trị của mã lệnh, m=1 : cho phép; m=0 : cấm.
+ Ví dụ: Lập trình cấm gọi di động EXT101, EXT102, EXT103 các máy nhánh khác đều cho phép, mã lệnh như sau: 1 # 99 # 1 # : cho phép tất cả các máy nhánh gọi di động 1 # 01, 02, 03 # 0 # : cấm EXT101, EXT102, EXT103 gọi di động

3. VÀO CHẾ ĐỘ LẬP TRÌNH

Thao tác: Nhấc máy Nhấn * # * # Nghe tút tút
Chú ý:
- Khi đang ở chế độ lập trình, sau mỗi lần lập trình xong một dịch vụ bạn không cần phải gác máy mà cứ tiếp tục lập trình sang dịch vụ khác .
- Khi gác máy thì thoát khỏi chế độ lập trình .
- Khi lập trình mới, nên đưa tổng đài về chế độ mặc định và bắt đầu lập trình lại từ đầu.
- Để lập trình nhanh tổng đài, nên tham khảo bảng lập trình nhanh ở cuối phần lập trình.
- Từ nay về sau, khi lập trình bất kỳ tính năng nào, chúng ta ngầm hiểu là đang ở trong chế độ lập trình.

17. ĐỔI SỐ ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ CỦA MÁY NHÁNH :

Số điện thoại nội bộ của máy nhánh mặc định ban đầu của tổng đài là : Jack 01 số nội bộ là 101, Jack 02 số nội bộ là 102, … , Jack 32 số nội bộ là 132 .Nếu muốn thay đổi số nội bộ của máy nhánh ta thực hiện như sau:
Cách thao tác: Đang trong chế độ lập trình
Nhấn: 9 # A # YYY #
Trong đó::
A : Là vị trí vật lý của máy nhánh A có giá trị từ 01 đến 64
YYY: Là số nội bộ mới của máy nhánh.
Ví dụ:: Muốn đổi máy nhánh có số nội bộ101 (A = 01) sang số mới 333
Nhấn 9 # 01 # 333 #
* Lưu ý: :
- Số máy nhánh cho phép đổi nằm trong dãy số từ : 100 đến 899
- Muốn đổi một số máy nhánh cũ sang một số máy nhánh mới mà số máy nhánh mới này đã được gán cho một máy nhánh khác, trước tiên ta phải đổi số máy nhánh đã được gán trước đó sang một số khác, sau đó mới tiến hành đổi.
* Ví dụ : Ta muốn đổi số máy nhánh 101 sang số 116 (đã có từ trước, theo mặc định của tổng đài số máy nhánh của Jack 16 mang số 116). Ta thực hiện như
sau:
Nhấn 9 # 16 # 555 : Dời số máy nhánh 116 sang số 555
Nhấn 9 # 01 # 116 : Đổi số máy nhánh 101 sang số máy nhánh 116

18. CHỌN SỐ CHIẾM RA TRUNG KẾ :

Tùy theo thói quen, sở thích mà bạn có thể chọn nhấn số 0 hay số 9 để chiếm trung kế gọi ra ngoài:
F Thao tác :
Nhấn: 4 0 # m #
Trong đó: :
m = 0 : nhấn số 0 để chiếm trung kế. m = 1 : nhấn số 9 để chiếm trung kế. Mặc định : nhấn số 0 để chiếm trung kế.

19. KHAI BAÓ TRUNG KẾ SỬ DỤNG:

Đối vớitrung kế sử dụng ta phải khai báo với tổng đài.
Nhấn: 29 # B # m #
Trong đó: : B: Số thứ tự của trung kế gồm hai chữ số có giá trị từ 01 đến 08.
B = 1: Trung kế 1.
B = 2: Trung kế 2.
…………………………………………………………………………
B = 8: Trung kế 8.
B = 9: Trung kế 9.
m = 0 : Trung kế không sử dụng. m = 1 : Trung kế có sử dụng.
Mặc định : Sử dụng tất cả các trung kế.

4. CHỌN CHẾ ĐỘ PHỤC VỤ CHO TỔNG ĐÀI:

Tổng đài có thể phục vụ một trong hai chế độ : Chế độ phục vụ tự động(chế độ có DISA) hoặc chế độ phục vụ bình thường(chế độ có người trực điện thoại) tùy nhu cầu thực tế của người sử dụng. Chế độ phục vụ tự động phù hợp cho những văn phòng, cơ quan không có người trực tổng đài, người bên ngoài khi gọi vào tổng đài sẽ nghe được lời hướng dẫn bấm tiếp số máy nhánh cần gặp (xem thêm ở phần lập trình Disa). Chế độ phục vụ bình thường cần phải có người trực tổng đài để nhận chuông các cuộc goị từ ngoài vào và chuyển cuộc gọi cho các máy nhánh.
Thao tác:
Nhấn: 41 # m #
Trong đó::
m=1 : chế độ phục vu tự động
m=0 : chế độ phục vụ bình thường
Mặc định : chế độ phục vụ bình thường

5. MODE NGÀY/ĐÊM :

Cho phép tổng đài làm việc ở Mode ngày hoặc là Mode ngày-đêm.
Ví dụ : ta có thể lập trình chỉ định nhận chuông ban ngày là máy nhánh số 101 (phòng kế toán), ban đêm máy nhánh số 105 (phòng bảo vệ).
Cách thao tác: Đang trong chế độ lập trình.
Nhấn: 45 # m #
Với :
m = 0 : mode ngày.
m = 1 : mode ngày/đêm. Mặc định : mode ngày.

6. CHỌN CÁCH CHUYỂN CHẾ ĐỘ ĐỔ CHUÔNG NGÀY/ĐÊM:

Có thể chọn chế độ đổ chuông ngày/đêm cho tổng đài bằng 2 cách : Bằng bàn phím điện thoại hoặc tự động. Chế độ chuyển bằng bàn phím điện thoại chỉ thực hiện được trên máy nhánh lập trình máy nhánh nội bộ Jack 01 (xem cách chuyển ngày đêm ở phần hướng dẫn sử dụng), còn chế độ chuyển tự động thì do tổng đài tự động thực hiện .
Cách thao tác:
Nhấn: 47 # m #
Trong đó: :
m = 0 : chuyển tự động m = 1 : chuyển bằng tay
Mặc định : chuyển tự động

7. LẬP TRÌNH THỜI GIAN CHO TỔNG ĐÀI :

7.1 Chọn mốc thời gian ban ngày/ban đêm :
Sau khi chọn mode ngày/đêm cho tổng đài, bước tiếp theo ta cần lập trình là chọn mốc thời gian bắt đầu cho ngày/đêm. Ví dụ người sử dụng có thể chọn thời gian ban ngày bắt đầu từ 7giờ, và ban đêm bắt đầu từ 17 giờ hoặc cũng có thể chọn ban ngày bắt đầu từ 8 giờ và ban đêm bắt đầu từ 18 giờ. Thao tác chọn như sau :
a. Chọn mốc thời gian ngày :
Thao tác: Đang trong chế độ lập trình.
Nhấn: 58 HH MM SS #
Trong đó: :
HH : là giờ (hai chữ số) có giá trị từ 00 đến 23
MM : là phút (hai chữ số) có giá trị từ 00 đến 59
SS : là giây (hai chữ số ) có giá trị từ 00 đến 59
b. Chọn mốc thời gian đêm :
Thao tác: Đang trong chế độ lập trình.
Nhấn: 59 HH MM SS #
Trong đó: :
HH : là giờ (hai chữ số) có giá trị từ 00 đến 23
MM : là phút (hai chữ số) có giá trị từ 00 đến 59
SS : là giây (hai chữ số ) có giá trị từ 00 đến 59
F Ví dụ : Chọn mốc thời gian ban ngày bắt đầu từ 07 :30 : 00 sáng, ban đêm bắt đầu từ 17 : 00 :00, thực hiện như sau :
- Nhấn 58 # 07 30 00 #
- Nhấn 59 # 17 00 00 #
7.2 Nhập giờ – phút – giây; ngày – tháng – năm cho tổng đài :
Là cơ sở cho việc tính cước và quản lý cuộc gọi ra ngoài trung kế của các máy nhánh
a. Nhập giờ – phút – giây
Thao tác: Đang trong chế độ lập trình.
Nhấn: 60 # HH MM SS #
Trong đó: :
HH : là giờ (hai chữ số) có giá trị từ 00 đến 23
MM : là phút (hai chữ số) có giá trị từ 00 đến 59
SS : là giây (hai chữ số ) có giá trị từ 00 đến 59
Giờ, phút giây của tổng đài phải lập trình trùng khớp với giờ của máy tính và đúng giờ thực tế.
b. Nhập ngày – tháng – năm
Thao tác: Đang trong chế độ lập trình.
Nhấn: 61 # DD MM YY #
Trong đó: : DD, MM, YY là ngày tháng năm hiện tại gồm 2 chữ số và phải lập trình trùng khớp với ngày tháng năm trong máy tính và đúng với thời gian thực tế, YY là hai chữ số cuối cùng của năm hiên tại .
F Ví dụ : Nhập thời gian thực 19:00:00 ngày 30/04/2006, thao tác như sau :
- Nhấn 60 # 19 00 00 #
- Nhấn 61 # 30 04 06 #

8. LẬP TRÌNH ĐỔ CHUÔNG KHI CÓ CUỘC GỌI VÀO TRÊN TRUNG KẾ (mode ngày) :

8.1 Chọn chế độ đổ chuông: Đổ chuông xoay vòng và đổ chuông cùng lúc.
a. Đổ chuông xoay vòng : tất cả các máy nhánh đổ chuông lần lượt theo thứ tự ưu tiên và số hồi chuông chỉ định
Cách thao tác: Đang trong chế độ lập trình
Nhấn: 46 # m #
Trong đó:: m=0: chế độ đổ chuông cùng lúc. m=1: chế độ đổ chuông xoay vòng. Mặc định: đổ chuông cùng lúc.
Chọn các máy nhánh đổ chuông xoay vòng : Các máy nhánh chỉ định trong phần này sẽ luân phiên đổ chuông theo thứ tự được chỉ định
Cách thao tác: Đang trong chế độ lập trình
Cách thao tác: Đang trong chế độ lập trình
Nhấn: 71 # A B C D E F #
Trong đó:: A, B, C, D, E, F là vị trí các Jack line của các máy nhánh có giá trị từ 01 đến 64 . Tổng đài cho phép tối đa sáu máy nhánh xoay vòng đổ chuông, thứ tự ưu tiên đổ chuông xoay vòng là: A-gt;B-gt;C-gt;D-gt;E-gt;F.
Chọn số hồi chuông đổ xoay vòng : Trong lựa chọn đổ chuông xoay vòng, sau khi chỉ định những máy nhánh sẽ đổ chuông bước kế tiếp ta cần phải làm là chọn số hồi chuông.
Cách thao tác: Đang trong chế độ lập trình.
Nhấn 55 # XX #
Trong đó:: XX là số hồi chuông gồm 2 chữ số nhỏ nhất là 01 hồi và lớn nhất là 10 hồi .
Mặc định : XX=10 hồi
F Ví dụ : lập trình cho phép các máy nhánh 101, 102, 103 đổ chuông xoay vòng khi có cuộc gọi vào trên tất cả các trung kế, số hồi chuông là 5 hồi, ta thực hiện
như sau :
- Nhấn 46 # 1 # : Chọn chế độ đổ chuông xoay vòng
- Nhấn 71 # 01 02 03 # : Tạo nhóm đổ chuông xoay vòng gồm các máy nhánh theo thứ tự ưu tiên là máy 101, 102, 103.
- Nhấn 55 # 05 # : định 5 hồi chuông
Như vậy khi có cuộc gọi từ bên ngoài vào thì máy nhánh 101 đổ 5 hồi chuông nếu không nhấc máy thì máy 102 đổ tiếp 5 hồi chuông nữa, nếu cũng không có ai nhấc máy thì máy 103 đổ 5 hồi chuông . Nếu cũng không có ai nhấc máy thì tổng đài không đổ chuông nữa và tạo trạng thái giả nhấc máy. Trong khi đổ chuông nếu có máy nhánh nào nhấc máy thì cuộc gọi được thiết lập cho máy nhánh đó.
b. Đổ chuông cùng lúc :
Tất cả máy nhánh được chỉ định nhận chuông cùng lúc đổ chuông
Cách thao tác: Đang trong chế độ lập trình.
Nhấn: 46 # 0 #
Mặc định : đổ chuông cùng lúc
8.2 Cấm/cho phép máy nhánh nhận chuông ngày trên tất cả trung kế :
Cách thao tác: Đang trong chế độ lập trình.
Nhấn: 30 # A # m #
Trong đó:: A : là vị trí vật lý các máy nhánh, A có giá trị từ 01 đến 64, A = 99 để chỉ tất cả các máy nhánh.
m = 0 : cấm đổ chuông
m = 1 : cho phép đổ chuông
Mặc định : Cấm tất cả các máy nhánh đổ chuông ngày trên tất cả trung kế khi có cuộc gọi từ bên ngoài vào.
Ví dụ::
- Cho phép tất cả các máy nhánh đổ chuông ngày khi có cuộc gọi vào trên tất cả các trung kế :
Nhấn 30 # 99 # 1 #
- Cấm máy nhánh 101, 102, 103 đổ chuông ngày trên tất cả các trung kế :
Nhấn 30 # 01 02 03 # 0 #
8.3 Cấm/cho phép máy nhánh đổ chuông ngày trên trung kế 1:
Cách thao tác:
Nhấn: 31 # A # m #
8.4 Cấm/cho phép máy nhánh đổ chuông ngày trên trung kế 2 :
Cách thao tác:
Nhấn: 32 # A # m #
8.5 Cấm/cho phép máy nhánh đổ chuông ngày trên trung kế 3 :
Cách thao tác:
Nhấn: 33 # A # m #
8.6 Cấm/cho phép máy nhánh đổ chuông ngày trên trung kế 4 :
Cách thao tác:
Nhấn: 34 # A # m #
8.7 Cấm/cho phép máy nhánh đổ chuông ngày trên trung kế 5 :
Cách thao tác:
Nhấn: 35 # A # m #
8.8 Cấm/cho phép máy nhánh đổ chuông ngày trên trung kế 6 :
Cách thao tác:
Nhấn: 36 # A # m #
8.9 Cấm/cho phép máy nhánh đổ chuông ngày trên trung kế 7 :
Cách thao tác:
Nhấn: 37 # A # m #
8.10 Cấm/cho phép máy nhánh đổ chuông ngày trên trung kế 8 :
Cách thao tác:
Nhấn: 38 # A # m #
Ví dụ::
- Cho phép máy nhánh 101, 102 đổ chuông trên trung kế 6, cấm các máy nhánh còn lại:
Nhấn 36 # 99 # 0 # : cấm tất cả các máy nhánh
Nhấn 36 # 01 02 # 1 # : cho phép máy nhánh 101, 102
- Cho phép máy nhánh 116, 132 đổ chuông trên trung kế 7; cấm máy 117 đổ chuông trên trung kế 8
Nhấn 37 # 16 32 # 1 # : Cho phép máy nhánh 116, 132 đổ chuông trên trung kế 7.
Nhấn 38 # 17 # 0 # : Cấm máy 117 đổ chuông trên trung kế 8.
* Từ mục 8.3 đến 8.10 khi thao tác ta lưu ý là đang trong chế độ lập trình sau đó nhấn theo cú pháp như trên.
Trong đó:: A: Là vị trí vật lý các máy nhánh, A có giá trị từ 01 đến 64, A=99 để chỉ tất cả các máy nhánh.
m=0: Cấm đổ chuông.
m=1: Cho phép đổ chuông.
Mặc định: Cấm đổ chuông đêm trên tất cả các trung kế.
* Ví dụ: + Cho phép máy nhánh 101, 102 đổ chuông ngày trên trung kế 6, cấm các máy nhánh còn lại.
- Nhấn 36 # 99 # 0: Cấm tất cả các máy nhánh.
- Nhấn 36 # 01 02 # 1 #: Cho phép máy nhánh 101, 102.
+ Cho phép máy nhánh 116, 132 đổ chuông ngày trên trung kế7, cấm máy
117 đổ chuông ngày trên trung kế 8.
- Nhấn 37 # 16 32 # 1: Cho phép máy nhánh 116, 132 đổ chuông ngày trên trung kế 7.
- Nhấn 38 # 17 # 0 #: Cấm máy nhánh 117 đổ chuông ngày trên trung kế 8.

9. LẬP TRÌNH ĐỔ CHUÔNG KHI CÓ CUỘC GỌI VÀO TRÊN TRUNG KẾ

(mode đêm) Ở mode đêm không có chế độ đổ chuông xoay vòng, khi lập trình đổ chuông ban đêm phải lưu ý phần lập trình “mode ngày/đêm”
9.1 Cấm/cho phép máy nhánh đổ chuông đêm trên tất cả các trung kế (mode đêm):
Cách thao tác: Đang trong chế độ lập trình.
Nhấn: 10 # A # m #
Trong đó::
A : là vị trí vật lý các máy nhánh, A có giá trị từ 01 đến 64, A = 99 để chỉ tất cả các máy nhánh.
m = 0 : cấm đổ chuông
m = 1 : cho phép đổ chuông
Mặc định : cấm đổ chuông
Ví dụ::
- Cho phép máy 101, 102, cấm tất cả các máy khác đổ chuông đêm trên tất cả các trung kế.
Nhấn 10 # 99 # 0 # : cấm tất cả các máy nhánh
Nhấn 10 # 01 02 # 1 # : cho phép máy nhánh 101, 102
9.2. Cấm/cho phép máy nhánh đổ chuông đêm trên trung kế 1:
Cách thao tác:
Nhấn: 11 # A # m #
9.3. Cấm/cho phép máy nhánh đổ chuông đêm trên trung kế 2 :
Cách thao tác:
Nhấn: 12 # A # m #
9.4 Cấm/cho phép máy nhánh đổ chuông đêm trên trung kế 3:
Cách thao tác:
Nhấn: 13 # A # m #
9.5 Cấm/cho phép máy nhánh đổ chuông đêm trên trung kế 4 :
Cách thao tác:
Nhấn: 14 # A # m #
9.6 Cấm/cho phép máy nhánh đổ chuông đêm trên trung kế 5 :
Cách thao tác:
Nhấn: 15 # A # m #
9.7 Cấm/cho phép máy nhánh đổ chuông đêm trên trung kế 6 :
Cách thao tác:
Nhấn: 16 # A # m #
9.8 Cấm/cho phép máy nhánh đổ chuông đêm trên trung kế 7 :
Cách thao tác:
Nhấn: 17 # A # m #
9.9 Cấm/cho phép máy nhánh đổ chuông đêm trên trung kế 8 :
Cách thao tác:
Nhấn: 18 # A # m #
* Từ mục 9.2 đến 9.9 khi thao tác ta lưu ý là đang trong chế độ lập trình sau đó nhấn theo cú pháp như trên.
Trong đó::
A : là vị trí vật lý các máy nhánh, A có giá trị từ 01 đến 64, A = 99 để chỉ tất cả các máy nhánh.
m = 0 : Cấm đổ chuông
m = 1 : Cho phép đổ chuông
Mặc định : Cấm đổ chuông đêm trên tất cả các trung kế.
F Ví dụ :
+ Cho phép máy 101 đổ chuông đêm trên tất cả các trung kế , cấm các máy còn lại
- Nhấn 10 # 99 # 0 : Cấm tất cả các máy nhánh đổ chuông đêm trên tất cả các trung kế.
- Nhấn 10 # 01 # 1 # : Cho phép máy nhánh 101 đổ chuông đêm trên tất cả các trung kế.
+ Cho phép máy 102 đổ chuông đêm trên trung kế 7, máy 103 trên trung kế 8.
- Nhấn 17 # 02 # 1 # : Cho phép máy 102 đổ chuông đêm trên trung kế 7.
- Nhấn 18 # 03 # 1 # : Cho phép máy 103 đổ chuông đêm trên trung kế 8.

10. CẤM/CHO PHÉP GỌI RA NGOÀI TRÊN TRUNG KẾ :

10.1 Cấm/cho phép gọi ra ngoài trên tất cả các trung kế.
Cách thao tác:
Nhấn: 20 # A # m #
Trong đó::
A : là vị trí vật lý các máy nhánh, A có giá trị từ 01 đến 64, A = 99 để chỉ tất cả các máy nhánh.
m = 0 : Cấm gọi ra ngoài trên tất cả trung kế.
m = 1 : Cho phép gọi ra ngoài trên tất cả các trung kế.
Mặc định : Cho phép tất cả các máy nhánh gọi ra ngoài trên tất cả các trung kế.
F Ví dụ :
+ Cho phép máy nhánh 101 gọi ra ngoài trên tất cả các trung kế , cấm các máy nhánh còn lại :
- Nhấn 20 # 99 # 0 : Cấm tất cả các máy nhánh gọi ra ngoài trên tất cả các trung kế.
- Nhấn 20 # 01 # 1 # : Cho phép máy nhánh 101 gọi ra ngoài trên tất cả các trung kế.
10.2 Cấm/cho phép gọi ra ngoài trên trung kế 1
Cách thao tác:
Nhấn: 21 # A # m #
Với :
A : là vị trí vật lý các máy nhánh, A có giá trị từ 01 đến 32, A = 99 để chỉ tất cả các máy nhánh
m = 0 : cấm gọi ra ngoài trên trung kế 1
m = 1 : cho phép gọi ra ngoài trên trung kế 1
Mặc định : cho phép tất cả các máy nhánh gọi ra ngoài trên trung kế 1
10.3 Cấm/cho phép gọi ra ngoài trên trung kế 2
Cách thao tác:
Nhấn: 22 # A # m #
10.4 Cấm/cho phép gọi ra ngoài trên trung kế 3
Cách thao tác:
Nhấn: 23 # A # m #
10.5 Cấm/cho phép gọ
Cách thao tác:
Nhấn: 24 # A # m #
10.6 Cấm/cho phép gọi ra ngoài trên trung kế 5
Cách thao tác:
Nhấn: 25 # A # m #
10.7 Cấm/cho phép gọi ra ngoài trên trung kế 6
Cách thao tác:
Nhấn: 26 # A # m #
10.8 Cấm/cho phép gọi ra ngoài trên trung kế 7
Cách thao tác:
Nhấn: 27 # A # m #
10.9 Cấm/cho phép gọi ra ngoài trên trung kế 8
Cách thao tác:
Nhấn: 28 # A # m #
Trong đó::
A : Là vị trí vật lý các máy nhánh, A có giá trị từ 01 đến 64, A = 99 để chỉ tất cả các máy nhánh.
m = 0 : Cấm gọi ra ngoài trên trung kế 1, 2,……, 8.
m = 1 : Cho phép gọi ra ngoài trên trung kế 1, 2,……, 8.
Mặc định : Cho phép tất cả các máy nhánh gọi ra ngoài trên trung kế 1, 2,……, 8.
F Ví dụ :
+ Cho phép máy 101 gọi ra ngoài trên trung kế 4, trung kế 5; cấm các máy còn lại:
- Nhấn 24 # 99 # 0 # : Cấm tất cả các máy gọi ra ngoài trên trung kế 4.
- Nhấn 25 # 99 # 0 # : Cấm tất cả các máy gọi ra ngoài trên trung kế 5.
- Nhấn 24 # 01 # 1 # : Cho phép máy 101 gọi ra ngoài trên trung kế 4 .
+ Cho phép máy 102, 103, 104 gọi ra ngoài trên tất cả các trung kế, cấm các máy còn lại:
- Nhấn 20 # 99 # 0 # : Cấm tất cả các máy gọi ra ngoài trên tất cả các trung kế.
- Nhấn 20 # 02 03 04 # 1 # : Cho phép máy 102, 103, 104 gọi ra ngoài trên tất cả các trung kế.

11. CẤM/CHO PHÉP CÁC MÁY NHÁNH GỌI DI ĐỘNG :

Cách thao tác:
Nhấn: 1 # A # m #

12. CẤM/CHO PHÉP GỌI LIÊN TỈNH :

Cách thao tác:
Nhấn: 2 # A # m #

13. CẤM/CHO PHÉP GỌI QUỐC TẾ :

Cách thao tác:
Nhấn: 3 # A # m #

14. CẤM/CHO PHÉP GỌI DỊCH VỤ IP (171, 177, 178, 179 …)

Cách thao tác:
Nhấn: 4 # A # m #
* Từ mục 11 đến 14 khi thao tác ta lưu ý là đang trong chế độ lập trình sau đó nhấn theo cú pháp như trên.
Trong đó::
A : Là vị trí vật lý các máy nhánh, A có giá trị từ 01 đến 64, A = 99 để chỉ tất cả các máy nhánh.
m = 0 : Cấm các máy nhánh gọi di động (gọi liên tỉnh, gọi quốc tế, gọi dịch vụ IP).
m = 1 : Cho phép các máy nhánh gọi di động (gọi liên tỉnh, gọi quốc tế, gọi dịch vụ IP).
Mặc định : Cho phép tất cả các máy nhánh gọi di động (gọi liên tỉnh, gọi quốc tế, gọi dịch vụ IP).
Ví dụ:: + Cho phép máy nhánh 101, 102 gọi quốc tế, cấm máy 103.
- Nhấn 3 # 01 02 # 1 #: Cho phép máy 101, 102 gọi quốc tế.
- Nhấn 3 # 03 # 0 #: Cấm máy 103 gọi quốc tế.
+ Cho phép tất cả máy nhánh gọi dịch vụ IP.
- Nhấn 4 # 99 # 1#

15. CẤM/CHO PHÉP MÁY NHÁNH GỌI ĐẾN CÁC VÙNG CẤM

Trong thực tế nhiều khi ta chỉ cần cấm một số đặc biệt, riêng lẻ nào đó. Chẳng hạn như : Cấm gọi 1088, 1080, 059 (mã vùng tỉnh GiaLai…), vì vậy tổng đài cho phép ta tạo ra 4 vùng cấm và mỗi số riêng lẻ cần cấm được đưa vào các vùng cấm đó.
Ví dụ::
+ Ta tạo ra 4 vùng cấm sau:
- Vùng 1: Chứa đầu số 1088.
- Vùng 2: Chứa đầu số 059 (mã vùng tỉnh Gia Lai).
- Vùng 3: Chứa đầu số 04 (mã vùng tỉnh Hà Nội).
- Vùng 4: Chứa đầu số 0650 (mã vùng tỉnh Bình Dương).
+ Ta có thể cho phép / cấm từng máy nhánh bất kỳ gọi đến 4 vùng cấm vừa tạo trên.
15.1 Tạo các vùng cấm
- Các vùng cấm chỉ được phép nhập một số duy nhất, giá trị lần nhập sau sẽ thay thế giá trị lần nhập trước.
- Số được nhập trong vùng cấm là một số có giá trị từ 1 đến 4 chữ số.
Ví dụ::
- Ta nhập vào vùng cấm 1 số 1088 (dịch vụ hỏi đáp) thì không đưa các số khác thêm vào được nữa.
- Ta có thể nhập số 117 hay 1080 vào vùng cấm, nhưng không thể nhập số 05978 vào vùng cấm vì có 5 chữ số (lớn hơn 4 chữ số như quy định).
Cách thao tác: Đang trong chế độ lập trình.
Nhấn X # N #
Trong đó::
- X là mã lệnh, nhận một trong các giá trị sau :
X = 63 : Tạo vùng cấm 1
X = 64 : Tạo vùng cấm 2
X = 65 : Tạo vùng cấm 3
X = 66 : Tạo vùng cấm 4.
- N là giá trị cần nhập, là một số chứa tối đa 4 chữ số.
Ví dụ::
- Tạo vùng cấm 1 chứa mã số 1088 :
Nhấn 6 3 # 1 0 8 8 #
- Như vậy, vùng cấm 1 chứa mã số 1088. Chúng ta có thể lập trình cho phép / cấm bất kỳ máy nhánh nào gọi đến số này.
15.2 Cấm/cho phép máy nhánh gọi tới vùng 1 :
Cách thao tác:
Nhấn: 5 # A # m #
15.3 Cấm/ cho phép máy nhánh gọi tới vùng 2 :
Cách thao tác:
Nhấn: 6 # A # m #
15.4 Cấm/ cho phép máy nhánh gọi tới vùng 3 :
Cách thao tác:
Nhấn: 7 # A # m #
15.5 Cấm/ cho phép máy nhánh gọi tới vùng 4 :
F Thao tác :
Nhấn: 8 # A # m #
* Từ mục 15.2 đến 15.5 khi thao tác ta lưu ý là đang trong chế độ lập trình sau đó nhấn theo cú pháp như trên.
Trong đó::
A : Là vị trí vật lý các máy nhánh, A có giá trị từ 01 đến 64, A = 99 để chỉ tất cả các máy nhánh.
m = 0 : Cấm các máy nhánh gọi đến vùng 1 (hoặc 2, 3, 4).
m = 1 : Cho phép các máy nhánh gọi đến vùng 1 (hoặc 2, 3, 4).
Mặc định : Cho phép tất cả các máy nhánh gọi đến vùng 1 (hoặc 2, 3, 4).
Ví dụ::
+ Cho phép máy 101, 102 gọi tới vùng 2, cấm các máy còn lại:
- Nhấn 6 # 99 # 0 # : Cấm tất cả các máy nhánh gọi tới vùng 2.
- Nhấn 8 # 01 02 # 1 # : cho phép máy 101, 102 gọi tới vùng 2..

16. TẠO CÁC MÃ ACCOUNT CODE :

Tổng đài cho phép lập 50 account code, mã account code là một dãy số gồm 4 chữ số, mỗi người sử dụng (được cấp mã account) có thể gọi ra ngoài tại bất kỳ máy nhánh nào. Tùy theo yêu cầu thực tế mà ta có thể lập trình : gọi bằng account code với tất cả các loại cuộc gọi(nội hạt, di động, liên tỉnh, quốc tế…) hoặc chỉ gọi bằng account code với cuộc gọi quốc tế.
16.1 Tạo mới một account code :
Cách thao tác:
Nhấn: 75 # XX # YYYY #
16.2 Xóa bỏ một account code :
Cách thao tác:
Nhấn: 75 # XX # 9999 #
Trong đó::
XX : là số ID (số đại diên) của Account code, tổng đài cho phép lập 50 Account code, XX có giá trị từ 01 đến 50.
Ví dụ:: Tạo ra 2 account code có nội dung là : 1234 và 4567
- Nhấn 75 # 01 # 1234 # : Tạo account code 01 có nội dung 1234.
- Nhấn 75 # 02 # 4567 # : Tạo account code 02 có nội dung 4567.
* Lưu ý: :
- Cùng một ID thì nội dung của account code sau sẽ thay thế nội dung của account code trước đó, ví dụ : lúc đầu ta tao ra ID 01 có account code là 1234 nhưng sau đó ta tạo lại ID 01 có account code là 1357 thì giá trị account code ban đầu (1234) sẽ bị mất đi và thay thế bằng 1357.

20. DỊCH VỤ HUNTING :

Cho phép đổ chuông ở máy nhánh khác khi máy nhánh được chỉ định nhận chuông bận , nhóm Hunting gồm tối đa 4 máy.
20.1 Thiết lập dịch vụ HUNTING:
F Thao tác : Đang trong chế độ lập trình.
Nhấn: 70 # A B C D #
Trong đó: : A, B, C, D là vị trí jack line của các máy nhánh có giá trị từ 01 đến 64, trong nhóm hunting bắt buộc A phải là vị trí jack line của máy nhánh được chỉ định nhận chuông. Thứ tự ưu tiên đổ chuông là: A -gt; B -gt; C -gt; D.
20.2 Hủy bỏ dịch vụ HUNTING:
Để hủy bỏ dịch vụ HUNTING ta thao tác như sau:
F Thao tác : Đang trong chế độ lập trình.
Nhấn: 70 # A #
Trong đó: : A là vị trí Jack line của máy nhánh được chỉ định nhận chuông.

21. LẬP TRÌNH DISA : (Tùy chọn )

Chế độ Disa là chế độ tổng đài hoạt động không cần người trực, thuê bao bên ngoài khi gọi vào sẽ nghe câu thông báo hướng dẫn nhấn tiếp số nội bộ để được kết nối trực tiếp đến các máy nhánh, hoặc nhấn số 0 để nối đến máy nhánh trực điện thoại. Chế độ này phù hợp với các đơn vị không có người trực điện thoại.
F Một số lưu ý khi sử dụng chế độ DISA :
- Để thuê bao bên ngoài nghe được bản tin khi gọi vào thì bạn phải gắn thêm card DISA ( Tùy chọn ).
- Phải lập trình tổng đài cho phép sử dụng chế độ DISA (xem mục 20.1).
- Tiến hành ghi âm bản tin DISA (xem phần lập trình ghi âm bản tin DISA).
- Sau 20 giây mà người gọi vẫn không nhấn thêm số máy nhánh hoặc nhấn số không hợp lệ thì tổng đài chuyển sang chế độ đổ chuông trên máy nhánh được chỉ định nhận chuông(xem phần lập trình đổ chuông).
- Có thể nhấn số máy nhánh cần gọi ngay khi đang có lời hướng dẫn (không cần phải chờ nghe hết câu). Nếu người gọi đã nhấn đúng số máy nhánh cần gọi nhưng nghe tín hiệu báo bận tức là máy nhánh cần gọi đang bận hãy gác máy và gọi lại sau.
- Nếu người gọi đã nhấn đúng số máy nhánh cần gọi nhưng không có người nhấc máy thì máy nhánh đó sẽ đổ 5 hồi chuông rồi ngắt.
- Nếu người gọi không nhấn số máy nhánh và vẫn giữ máy thì quá 20 giây Tổng đài sẽ thực hiện đổ chuông ở máy nhánh được chỉ định nhận chuông.
F Để sử dụng được chế độ Disa ta cần lập trình một số lệnh sau :
21.1 Cho phép tổng đài hoạt động ở chế độ Disa:
Cách thao tác: Đang trong chế độ lập trình
Nhấn: 4 1 # 1 #
* Lưu ý:
- Tổng đài đang trong chế độ làm việc tự động (có DISA). Để đưa tổng đài về chế độ làm việc bình thường (có người trực) ta thao tác như sau:
Đang trong chế độ lập trình: Nhấn 41 # 0 #.
Mặc định : Chế độ làm việc bình thường (không có Disa).
21.2 Ghi âm bản tin Disa :
Cách thao tác:
Nhấn: 8 0 #
* Lưu ý:
Đọc bản tin cần ghi âm, sau đó gác máy.
Để chất lượng âm thanh của bản tin được tốt khi ghi âm ta sử dụng điện thoại loại tốt và ghi trong phòng kín tránh tạp âm, thời lượng cho phép ghi tối đa là 20 giây, nội dung thu bản tin sau sẽ xoá nội dung của bản tin trước đó.
21.3 Nghe lại bản ti Báo động qua điện thoại dùng SIM AL-8099GSM, đại lý, phân phối,mua bán, lắp đặt giá rẻ

Hướng dẫn lập trình tổng đài điện thoại ADSUN FX432

Bài viết tương tự

Hướng dẫn lập trình tổng đài Adsun FX106 - FX208

Hướng dẫn lập trình tổng đài Adsun FX106 - FX208

Hướng dẫn lập trình tổng đài Adsun FX106 - FX208 1. MỘT SỐ LƯU Ý - Máy lập trình phải là máy số 1 ( EXT1). - Các máy đều phải để ở chế độ Tone (xem vị t..

Hướng dẫn lập trình tổng đài điện thoại ADSUN FX312

Hướng dẫn lập trình tổng đài điện thoại ADSUN FX312

1. MỘT SỐ LƯU Ý TRƯỚC KHI LẬP TRÌNH : - Máy lập trình phải là máy gắn vào Jack 01, ở đây để thuận tiện ta qui ước số của máy nhánh nội bộ là số mặc địn..

Hướng dẫn lập trình tổng đài điện thoại ADSUN FX864

Hướng dẫn lập trình tổng đài điện thoại ADSUN FX864

1. MỘT SỐ LƯU Ý TRƯỚC KHI LẬP TRÌNH : - Máy lập trình phải là máy gắn vào Jack 01, ở đây để thuận tiện ta qui ước số của máy nhánh nội bộ là số mặc..

Sản phẩm nổi bật

Loa báo giờ tự động phát nhạc, kiểu chuông mp3 BS-151A-AUTO hẹn báo giờ làm việc, nghỉ giải lao, thư giãn, giải trí

Loa báo giờ tự động phát nhạc, kiểu chuông mp3 BS-151A-AUTO hẹn báo giờ làm việc, nghỉ giải lao, thư giãn, giải trí

Nếu như quý khách đang có nhu cầu chọn lựa một loa phát nhạc giải trí tự động, hay loa báo giờ tự động cho công ty, đoàn thể dùng cho nội bộ thì Bộ loa phát n..

1.550.0001.950.000

Loa báo giờ làm việc tự động bằng bản nhạc KS-28USB (mở nhạc, reng chuông báo giờ làm việc cho văn phòng, nhà xưởng, trường học)

Loa báo giờ làm việc tự động bằng bản nhạc KS-28USB (mở nhạc, reng chuông báo giờ làm việc cho văn phòng, nhà xưởng, trường học)

Bộ loa báo giờ tự động KS-28USB (mở nhạc, reng chuông cho văn phòng, nhà xưởng, trường học) đơn giản dễ sử dụng, thích hợp cho nhà xưởng, công ty, trường học. ...

1.350.0001.650.000

Bộ báo trộm chống leo hàng rào bằng tia laze ABT-100V3, chuyên cho sân vườn, vườn lan, vườn cây ăn trái, ao chuồng

Bộ báo trộm chống leo hàng rào bằng tia laze ABT-100V3, chuyên cho sân vườn, vườn lan, vườn cây ăn trái, ao chuồng

Đầu beam báo trộm hàng rào 2 tia ABT-100V3 là thiết bị báo động khi có kẻ đột nhập chắn ngang tia hồng ngoại được truyền giữa 2 đầu của thiết bị, Ngoài ra hàng ..

910.0001.300.000

Camera wifi không dây ICANTEK ICAN 79ZD đàm thoại 2 chiều xoay theo chuyển động FULL HD 1080, dùng app Tuya - Smart Life

Camera wifi không dây ICANTEK ICAN 79ZD đàm thoại 2 chiều xoay theo chuyển động FULL HD 1080, dùng app Tuya - Smart Life

Camera Tuya U2M PTZ 2M bán chạy nhất đây là mẫu camera wifi tốt bán chạy nhất hiện nay. Nhờ độ phân giải cao. Camera hoạt động ổn định chất lượng..

450.000699.000

Bộ còi hú cảnh báo nhắc nhở quên chưa đóng cửa KS-AL10

Bộ còi hú cảnh báo nhắc nhở quên chưa đóng cửa KS-AL10

Thiết bị cảnh báo nhắc quên chưa đóng cửa KS-AL10 được sử dụng gắn ở 2 bên mép cánh cửa. Khi có người mở cửa sau thời gian cho phép tối đa 4 phút (tự cài đặt tù..

340.000425.000

Bộ thiết bị cảnh báo quên đóng cửa KSA-AL11

Bộ thiết bị cảnh báo quên đóng cửa KSA-AL11

Thiết bị cảnh báo quên đóng cửa KSA-AL11 được sử dụng gắn ở 2 bên mép cánh cửa. Khi có người mở cửa sau thời gian cho phép từ 1 giây đến 999 giờ (tự cài đặt tùy..

Liên hệ

Bộ chuông báo giờ làm việc tự động có dây KST-AT16 (reng chuông 16 lần / ngày)

Bộ chuông báo giờ làm việc tự động có dây KST-AT16 (reng chuông 16 lần / ngày)

Chuông báo giờ làm việc tự động cho nhà xưởng trường học văn phòng KST-AT16 đơn giản dễ sử dụng, thích hợp cho nhà xưởng, công ty, trường học. ... reo tiếng ch..

1.450.0001.950.000

Bộ máy hẹn giờ phát nhạc tự động AZ365, lựa chọn nhạc theo ý muốn

Bộ máy hẹn giờ phát nhạc tự động AZ365, lựa chọn nhạc theo ý muốn

Sản phẩm Bộ máy hẹn giờ phát nhạc tự động AZ365 theo lịch trình này được phát triển thích hợp phục vụ cho nhà hàng, quán cafe, trường học, nhà xưởng, công sở,...

Liên hệ

Khóa cổng điện tử dùng Thẻ từ, Remote AXL-063

Khóa cổng điện tử dùng Thẻ từ, Remote AXL-063

Khóa cổng điện tử mở cửa bằng thẻ cảm ứng, điều khiển từ xa và chìa khóa cơ. Cho phép quản lý tới 2000 thẻ 125khz. Chi tiết về trọn bộ khóa cổng điện..

1.160.0001.450.000

Tủ báo động qua điện thoại dùng SIM AL8099GSM (kết nối cảm biến báo động có dây và không dây)

Tủ báo động qua điện thoại dùng SIM AL8099GSM (kết nối cảm biến báo động có dây và không dây)

Khi có trộm đột nhập vào vùng kiểm soát, hệ thống Báo động qua điện thoại dùng SIM AL-8099GSM sẽ kích hoạt hú còi tất cả các còi có trong hệ thống, đồng thời th..

1.950.0002.500.000

Máy bộ đàm cầm tay SFE ST50

Máy bộ đàm cầm tay SFE ST50

Máy bộ đàm cầm tay SFE ST50 là dòng bộ đàm cao cấp của hãng SFE với chức năng mạnh mẽ, chắc chắn, an toàn rơi rớt và chống nước cấp độ IP65, nâng cao hiệu suất..

990.0001.650.000

Còi hú báo động công suất lớn 220V TR-C2009 100W

Còi hú báo động công suất lớn 220V TR-C2009 100W

Còi hú công suất lớn 220V TORA TR-C2009 là còi báo động hoàn toàn mới 100%, có thể được sử dụng để báo giờ, báo cháy, cứu thương, còi cảnh sát, v.v ... Với âm t..

440.000780.000

Hộp cấp nguồn 12V 3A HN1203A cho Camera, Access Control (hỗ trợ sạc bình Acqui)

Hộp cấp nguồn 12V 3A HN1203A cho Camera, Access Control (hỗ trợ sạc bình Acqui)

– Bộ lưu điện UPS 12V – Dòng cấp tối đa 3A 12V – Cấp điện liên tục cho hệ thống kiểm soát ra vào, thời gian cấp điện liên tục từ 6-14 tiếng. Có chế độ thường đó..

595.000750.000

Bộ còi hú báo động khẩn cấp điều khiển từ xa TR-C2020

Bộ còi hú báo động khẩn cấp điều khiển từ xa TR-C2020

Bộ còi hú báo động khẩn cấp điều khiển từ xa 100m TR-C2020 là hệ thống nút nhấn báo động khẩn cấp dành cho gia đình, cửa hàng, cho tiệm vàng...Có thể nói, trong..

950.0001.150.000

Bộ lưu điện cho 8 camera TORA CCTV-8

Bộ lưu điện cho 8 camera TORA CCTV-8

Bộ lưu điện cho 8 Camera TORA CCTV 8 - CCTV POWER BANK là dòng sản phẩm máy lưu điện được thiết kế chuyên dụng cho hệ thống camera giám sát an ninh cho dân dụ..

5.700.0006.000.000

Camera Ezviz C6N 1080P 2.0MP, wifi, theo dõi chuyển động

Camera Ezviz C6N 1080P 2.0MP, wifi, theo dõi chuyển động

Camera Ezviz CS-C6N (A0-1C2WFR) 1080P wifi, theo dõi chuyển động là phiên bản camera IP Wifi cao cấp hơn của EZVIZ được thiết kế hình dạng tròn khá ngộ nghĩnh. ..

728.0001.040.000

Camera EZVIZ C3W 1080P Wifi ngoài trời ban đêm có màu (CS-CV310-A0-3C2WFRL)

Camera EZVIZ C3W 1080P Wifi ngoài trời ban đêm có màu (CS-CV310-A0-3C2WFRL)

Camera Wifi C3W có màu ban đêm là phiên bản camera thông minh cao cấp của EZVIZ được thiết kế lắp đặt ngoài trời. Có chức năng giám sát thông minh. Đặc biệt chứ..

1.575.0002.250.000

Bộ còi hú báo động, báo cháy cho tổ liên gia, nhà ở liền kề KS-TLG03RF

Bộ còi hú báo động, báo cháy cho tổ liên gia, nhà ở liền kề KS-TLG03RF

Khi người dùng nhấn nút bấm còi sẽ hú tại chỗ để cảnh báo, Có thể kết nối nhiều bộ dùng chung các remote với nhauHoạt động: Chỉ cần bấm nút là hú✼ Còi hú vang n..

550.000750.000

Bình lưu điện TORA C400M cho cửa cuốn tải Motor 400Kg

Bình lưu điện TORA C400M cho cửa cuốn tải Motor 400Kg

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng ít nhất một lần lâm vào hoàn cảnh bi đát khi cửa cuốn mô-tơ nhà mình bị mất điện và phải rất vất vả mới có thể mở được c..

2.250.0003.328.000

Loa phát nhạc tự động khi có người chuyển động KS-810PIR (quảng cáo, lời nhắc, thư giãn, giải trí, nhà vệ sinh)

Loa phát nhạc tự động khi có người chuyển động KS-810PIR (quảng cáo, lời nhắc, thư giãn, giải trí, nhà vệ sinh)

Sản phẩm không cần dùng amplifier, chỉ cần Nguồn điện 220V và USB, khi có người hoặc sự chuyển động trong khu vực cảm biến thì loa tự động phát nhạc, ứng dụng p..

980.0001.200.000

Tin tức mới

Đánh giá Top 9+ camera giám sát tốt nhất hiện nay

Thị trường camera giám sát trong vài năm gần đây ngày một phát triển với nhiều chủng loại, thương hiệu và đa dạng về mẫu mã. Đây cũng chính là một thử thách lớn..

Đánh giá Top 9+ camera giám sát tốt nhất hiện nay

Lắp đặt camera quan sát uy tín, giá rẻ trọn gói

Lắp đặt camera quan sát, camera giám sát hiện đang là xu hướng lựa chọn tất yếu để đảm bảo an ninh cho gia đình, văn phòng,… Trên thị trường hiện nay có nhiều l..

Lắp đặt camera quan sát uy tín, giá rẻ trọn gói

Bảng giá camera an ninh wifi EZVIZ không dây giá rẻ

Camera an ninh wifi có giá như thế nào? Mua camera giá rẻ, uy tín ở đâu? Cùng Nhà An Toàn giải đáp ngay những đắn đo về giá camera an ninh wifi tốt nh..

Bảng giá camera an ninh wifi EZVIZ không dây giá rẻ

Bỏ túi TOP 9+ camera gia đình tốt bạn nhất định không thể bỏ lỡ

Việc lắp đặt và trang bị thiết bị an ninh cho ngôi nhà của mình ngày một trở nên phổ biến và quan trọng. Camera hỗ trợ theo dõi và giám sát 24/24 giúp đảm bảo s..

Bỏ túi TOP 9+ camera gia đình tốt bạn nhất định không thể bỏ lỡ

4 bước kết nối camera Hikvision, camera wifi Ezviz đơn giản nhất

Camera quan sát không còn quá xa lạ và trở thành “đôi mắt giám sát” hỗ trợ con người trong việc theo dõi những khu vực quan trọng. Một số dòng camera hiện nay đ..

4 bước kết nối camera Hikvision, camera wifi Ezviz đơn giản nhất

CHÚNG TÔI LÀM GÌ ?

Chuyên : cung cấp sản phẩm và dịch vụ liên quan như: lắp đặt camera quan sát , lắp đặt tổng đài điện thoại , Lắp đặt hệ thống báo trộm , thi công mạng nội bộ , Sửa chữa camera quan sát , Lắp đặt điện văn phòng , máy bộ đàm , máy chấm công , Bộ lưu điện , Lắp camera quan sát tại tphcm , Lắp báo trộm , Lắp máy chấm công , Lắp kiểm soát cửa ra vào , Lắp đặt bộ phát sóng wifi , Lắp đặt chuông cửa có hình , Lắp đặt máy chấm công , Lắp đặt hệ thống âm thanh , Bảo trì hệ thống camera an ninh , Sửa chữa camera quan sát , Sửa chữa tổng đài điện thoại ... thiết bị điện tử viễn thông cho gia đình, văn phòng, nhà máy, xưởng sản xuất, khách sạn, showroom, . . . đã có nhiều kinh nghiệm và đã thi công cho nhiều công trình cũng như những dự án trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, , Cung cấp sản phẩm chính hãng, đa dạng cùng với chế độ hậu mãi tốt và lâu bền, chúng tôi hy vọng làm hài lòng với tất cả khách hàng.

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI LÀ AI?

Chúng tôi là đại lý phân phối, lắp đặt ủy quyền của các thương hiệu lớn trên tất cả thế giới trong lĩnh vực an ninh

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Xin chân thành cảm ơn quý Công ty, Đơn vị, Cá nhân Đã - đang và sẽ ủng hộ chúng tôi... Chúng tôi luôn trân trọng và sẽ cố gắng hơn nữa để thắt chặt tình hữu nghị.....Chúng tôi luôn mong muốn được hợp tác với các đơn vị, cá nhân tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
Sau đây là một số công trình tiêu biểu và những khách hàng thân thiết mà Công ty Khánh An đã có cơ hội được hợp tác, ngoài ra còn rất nhiều những khách hàng cá nhân đã ủng hỗ chúng tôi. xem thêm

QUY TRÌNH DỰ ÁN

KHẢO SÁT, TƯ VẤN

Tiếp nhận nhu cầu của khách hàng. Đội ngũ kỹ thuật của công ty sẽ trực tiếp khảo sát công trình để đưa ra giải pháp tối ưu nhất.

THIẾT KẾ

Sau khi lựa chọn được giải pháp tối ưu, kỹ sư thiết kế của công ty bắt đầu thiết kế, đem lại giải pháp tối ưu cho chủ đầu tư.

THI CÔNG

Quá trình thi công an toàn, hoàn thành đúng tiến độ. Với đội ngũ kỹ thuật >10 năm kinh nghiệm.

BẢO TRÌ

Quá trình vận hành hệ thống ổn định trước khi bàn giao. Bảo dưỡng định kỳ. Hỗ trợ, tiếp nhận yêu cầu của khách hàng.
lắp camera quan sát

BẠN CẦN HỖ TRỢ NHỮNG GÌ?

Nếu có bất cứ câu hỏi hoặc thắc măc nào? Vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi, Tất cả sẽ được giải đáp ngay lập tức

suporter

TƯ VẤN GIẢI PHÁP

0987 982 782 alt zalo

suporter

KINH DOANH - BÁN HÀNG

0982 539 027 alt zalo (Thanh Thủy)
0862 982 782 alt zalo (Khánh An)
0888 506060 alt zalo (Khánh My)

suporter

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

0918 32 99 68 alt zalo

LẮP ĐẶT SỬA CHỮA BẢO TRÌ

" Chi phí hợp lý - Xử lý chuyên sâu - Làm việc tận tình"

0905 745 009 alt zalo (Mr Ti - Camera, Mạng, wifi)
096 423 11 68 alt zalo (Mr Hân - Khóa, kiểm soát ra vào)
0937 84 29 69 alt zalo (Mr Giang - Kiểm soat Bãi xe, thang máy)
033 2029 260 alt zalo (Mr Xuân Anh - Đồng Nai, Biên Hòa)
0779379759 alt zalo (Mr Thái - Camera báo động - Quận 7 - HCM)
0859969963 alt zalo (Mr Cường - Chơn Thành Bình Phước)

Vấn đề khác vui lòng liên hệ hotline kỹ thuật:0987 982 782 alt zalo 0987 982 782 alt zalo

Bán hàng: 0982 539 027 alt zalo 0862 982 782 alt zalo 0888 506060 alt zalo
Tư vấn / Giải pháp: 0987 982 782