Bộ lưu điện Socomec


Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC NPE-0650-U 650VA
SOCOMEC NPE-0650-U

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC NPE-0650-U 650VA

Bộ nguồn lưu điện 650VA UPS SOCOMEC NPE-0650-U- Công suất: 650VA/360Watt.- Công nghệ: Line Interactive.- Thời gian chuyển mạch: 0,04-0,06 ms.- Hệ số công suất (..

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY-E-TW010B công suất 1000VA
SOCOMEC ITY-E-TW010B

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY-E-TW010B công suất 1000VA

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY-E-TW010B công suất 1000VANhà phân phối, lắp đặt bộ lưu điện UPS Socomec chính hãng của Pháp tại tại Việt Nam, có đầy đủ giấy t..

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY-E-TW010B-U công suất 1000VA
SOCOMEC ITY-E-TW010B-U

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY-E-TW010B-U công suất 1000VA

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY-E-TW010B-U công suất 1000VANhà phân phối, lắp đặt bộ lưu điện UPS Socomec chính hãng của Pháp tại tại Việt Nam, có đầy đủ giấy..

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY-E-TW020B công suất 2000VA
SOCOMEC ITY-E-TW020B

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY-E-TW020B công suất 2000VA

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY-E-TW020B công suất 2000VANhà phân phối, lắp đặt bộ lưu điện UPS Socomec chính hãng của Pháp tại tại Việt Nam, có đầy đủ giấy t..

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY-E-TW020B-U công suất 2000VA
SOCOMEC ITY-E-TW020B-U

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY-E-TW020B-U công suất 2000VA

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY-E-TW020B-U công suất 2000VANhà phân phối, lắp đặt bộ lưu điện UPS Socomec chính hãng của Pháp tại tại Việt Nam, có đầy đủ giấy..

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY-E-TW030B công suất 3000VA
SOCOMEC ITY-E-TW030B

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY-E-TW030B công suất 3000VA

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY-E-TW030B công suất 3000VANhà phân phối, lắp đặt bộ lưu điện UPS Socomec chính hãng của Pháp tại tại Việt Nam, có đầy đủ giấy t..

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY-E-TW030B-U công suất 3000VA
SOCOMEC ITY-E-TW030B-U

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY-E-TW030B-U công suất 3000VA

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY-E-TW030B-U công suất 3000VANhà phân phối, lắp đặt bộ lưu điện UPS Socomec chính hãng của Pháp tại tại Việt Nam, có đầy đủ giấy..

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY-E-TW030LB-U công suất 3000VA
SOCOMEC ITY-E-TW030LB-U

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY-E-TW030LB-U công suất 3000VA

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY-E-TW030LB-U công suất 3000VANhà phân phối, lắp đặt bộ lưu điện UPS Socomec chính hãng của Pháp tại tại Việt Nam, có đầy đủ giấ..

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY-E-TW060B công suất 6000VA
SOCOMEC ITY-E-TW060B

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY-E-TW060B công suất 6000VA

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY-E-TW060B công suất 6000VANhà phân phối, lắp đặt bộ lưu điện UPS Socomec chính hãng của Pháp tại tại Việt Nam, có đầy đủ giấy t..

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY-E-TW060LB công suất 6000VA
SOCOMEC ITY-E-TW060LB

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY-E-TW060LB công suất 6000VA

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY-E-TW060LB công suất 6000VANhà phân phối, lắp đặt bộ lưu điện UPS Socomec chính hãng của Pháp tại tại Việt Nam, có đầy đủ giấy ..

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY-E-TW100B công suất 10000VA
SOCOMEC ITY-E-TW100B

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY-E-TW100B công suất 10000VA

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY-E-TW100B công suất 10000VANhà phân phối, lắp đặt bộ lưu điện UPS Socomec chính hãng của Pháp tại tại Việt Nam, có đầy đủ giấy ..

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY-E-TW100LB công suất 10000VA
SOCOMEC ITY-E-TW100LB

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY-E-TW100LB công suất 10000VA

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY-E-TW100LB  công suất 10000VANhà phân phối, lắp đặt bộ lưu điện UPS Socomec chính hãng của Pháp tại tại Việt Nam, có đầy đ..

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY3-TW010B công suất 1000VA
SOCOMEC ITY3-TW010B

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY3-TW010B công suất 1000VA

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY3-TW010B  công suất 1000VA ITYS3 1000VA / 1000W Tower  #Công nghệ True online double conversion.Công suất:  1000..

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY3-TW010LB công suất 1000VA
SOCOMEC ITY3-TW010LB

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY3-TW010LB công suất 1000VA

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY3-TW010LB công suất 1000VA ITYS3 1000VA / 1000W Tower Long Backup, 0min   #Công nghệ True online double conversion.Cô..

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY3-TW020B công suất 2000VA
SOCOMEC ITY3-TW020B

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY3-TW020B công suất 2000VA

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY3-TW020B công suất 2000VA ITYS3 2000VA / 2000W Tower  #Công nghệ True online double conversion.Công suất:  2000VA / 2..

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY3-TW020LB công suất 2000VA
SOCOMEC ITY3-TW020LB

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY3-TW020LB công suất 2000VA

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY3-TW020LB công suất 2000VA ITYS3 2000VA / 2000W Tower Long Backup, 0min   #Công nghệ True online double conversion.Cô..

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY3-TW030B công suất 3000VA
SOCOMEC ITY3-TW030B

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY3-TW030B công suất 3000VA

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY3-TW030B công suất 3000VA ITYS3 3000VA / 3000W Tower  #Công nghệ True online double conversion.Công suất:  3000VA / 3..

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY3-TW030LB công suất 3000VA
SOCOMEC ITY3-TW030LB

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY3-TW030LB công suất 3000VA

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY3-TW030LB công suất 3000VA ITYS3 3000VA / 3000W Tower Long Backup, 0min   #Công nghệ True online double conversion.Cô..

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY3-TW060B công suất 6000VA
SOCOMEC ITY3-TW060B

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY3-TW060B công suất 6000VA

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY3-TW060B công suất 6000VA ITYS3 6000VA / 6000W Tower; built-in Manual Bypass  #UPS 6000VA / 6000W có tích hợp bộ Bypass bằ..

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY3-TW060LB công suất 6000VA
SOCOMEC ITY3-TW060LB

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY3-TW060LB công suất 6000VA

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY3-TW060LB công suất 6000VA ITYS3 6000VA / 6000W Tower Long Backup, 0min; built-in Manual Bypass  #UPS 6000VA / 6000W có tí..

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY3-TW100B công suất 10000VA
SOCOMEC ITY3-TW100B

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY3-TW100B công suất 10000VA

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY3-TW100B công suất 10000VA ITYS3 10000VA / 10000W Tower; built-in Manual Bypass  #UPS 10000VA / 10000W có tích hợp bộ Bypa..

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY3-TW100LB công suất 10000VA
SOCOMEC ITY3-TW100LB

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY3-TW100LB công suất 10000VA

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY3-TW100LB công suất 10000VA ITYS3 10000VA /10000W Tower Long Backup, 0min; built-in Manual Bypass  #UPS 10000VA / 10000W c..

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY3-TW108B công suất 8500VA
SOCOMEC ITY3-TW108B

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY3-TW108B công suất 8500VA

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY3-TW108B công suất 8500VA ITYS3 8500VA / 8500W Tower, 3/1,1/1 Combo,UPS 8500VA / 8500W. Công nghệ True online double conversion..

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY3-TW110B công suất 10000VA
SOCOMEC ITY3-TW110B

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY3-TW110B công suất 10000VA

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC ITY3-TW110B công suất 10000VA ITYS3 10kVA / 10kW Tower, 3/1,1/1 Combo,UPS 10000VA / 10000W. Công nghệ True online double conversio..

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC NPE-0650 công suất 650VA, line-interactive
SOCOMEC NPE-0650

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC NPE-0650 công suất 650VA, line-interactive

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC NPE-0650 công suất 650VA, line-interactiveNhà phân phối, lắp đặt bộ lưu điện UPS Socomec chính hãng của Pháp tại tại Việt Nam, có ..

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC NPE-0800-U công suất 800VA, line-interactive
SOCOMEC NPE-0800-U

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC NPE-0800-U công suất 800VA, line-interactive

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC NPE-0800-U công suất 800VA, line-interactiveNhà phân phối, lắp đặt bộ lưu điện UPS Socomec chính hãng của Pháp tại tại Việt Nam, c..

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC NPE-0850 công suất 850VA, line-interactive
SOCOMEC NPE-0850

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC NPE-0850 công suất 850VA, line-interactive

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC NPE-0850 công suất 850VA, line-interactiveNhà phân phối, lắp đặt bộ lưu điện UPS Socomec chính hãng của Pháp tại tại Việt Nam, có ..

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC NPE-1000-LCD công suất 1000VA, line-interactive
SOCOMEC NPE-1000-LCD

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC NPE-1000-LCD công suất 1000VA, line-interactive

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC NPE-1000-LCD công suất 1000VA, line-interactiveNhà phân phối, lắp đặt bộ lưu điện UPS Socomec chính hãng của Pháp tại tại Việt Nam..

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC NPE-1000-U công suất 1000VA, line-interactive
SOCOMEC NPE-1000-U

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC NPE-1000-U công suất 1000VA, line-interactive

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC NPE-1000-U công suất 1000VA, line-interactiveNhà phân phối, lắp đặt bộ lưu điện UPS Socomec chính hãng của Pháp tại tại Việt Nam, ..

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC NPE-1500-LCD công suất 1500VA, line-interactive
SOCOMEC NPE-1500-LCD

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC NPE-1500-LCD công suất 1500VA, line-interactive

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC NPE-1500-LCD công suất 1500VA, line-interactiveNhà phân phối, lắp đặt bộ lưu điện UPS Socomec chính hãng của Pháp tại tại Việt Nam..

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC NPE-1500-U công suất 1500VA, line-interactive
SOCOMEC NPE-1500-U

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC NPE-1500-U công suất 1500VA, line-interactive

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC NPE-1500-U công suất 1500VA, line-interactiveNhà phân phối, lắp đặt bộ lưu điện UPS Socomec chính hãng của Pháp tại tại Việt Nam, ..

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC NPE-2000-LCD công suất 2000VA, line-interactive
SOCOMEC NPE-2000-LCD

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC NPE-2000-LCD công suất 2000VA, line-interactive

Bộ nguồn lưu điện UPS SOCOMEC NPE-2000-LCD công suất 2000VA, line-interactiveNhà phân phối, lắp đặt bộ lưu điện UPS Socomec chính hãng của Pháp tại tại Việt Nam..

Hiển thị 1 đến 32 trong tổng số 46 (2 Trang)

Thiết bị lưu điện (UPS) và các thiết bị về nguồn điện (PQD) được thiết kế và sản xuất bởi Socomec. Socomec là tập đoàn thương hiệu đến từ Pháp, chuyên cung cấp những hệ thống bảo vệ và quản lý nguồn năng lượng như bộ lưu điện (UPS), hệ thống giám sát ắc quy (BMS) …Thế giới không ngừng phát triển, kéo theo đó là hàng loạt thiết bị hiện đại ra đời. Bộ lưu điện UPS cũng là một phát minh quan trọng có hiệu quả lưu trữ điện tốt hơn gấp nhiều lần so với máy phát điện thông thường.

Socomec bao gồm các dòng sản phẩm UPS từ phổ thông đến cao cấp dành cho văn phòng, nhà máy, nhà xưởng. Đáp ứng tốt những tiêu chuẩn khắc khe của người tiêu dùng. UPS Socomec - Sẵn sàng một sức sống !!

- Bộ lưu điện& Socomec& cung cấp nguồn điện dự phòng khi có sự cố về nguồn điện lưới.

- Bộ lưu điện& Socomec& có tác dụng ổn áp, ổn tần, chống xung, lọc nhiễu cho các thiết bị.

- Bộ lưu điện& Socomec& bảo vệ các thiết bị tải trước tất cả các sự cố về điện.

------------------------------

Chúng tôi luôn đặt mục tiêu lợi ích của khách hàng là trên hết, luôn uy tín, là nhà phân phối đáng tin cậy của hệ thống đại lý trên toàn quốc.

Xin vui lòng liên hệ với phòng kinh doanh chúng tôi để có giá tốt nhất :

#UPS_Socomec

#Bộ_Lưu_Điện_Socomec

#Phân_Phối_Socomec

#Phân_Phối_UPS_Socomec


Cần tư vấn sản phẩm Bộ lưu điện Socomec

Qua những thông tin sản phẩm trên, Khánh An Solutions hy vọng đã giúp bạn chọn được Bộ lưu điện Socomec đúng mục đích để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn.
Nếu bạn cần thông tin thêm để chọn mua Bộ lưu điện Socomec phù hợp vui lòng liên hệ để được tư vấn thêm.


Cách lắp đặt Bộ lưu điện Socomec như thế nào, có dễ không ???

Cách lắp đặt Bộ lưu điện Socomec rất đơn giản, mỗi sản phẩm đều có tài liệu hướng dẫn đi kèm, đồng thời khi đặt mua Bộ lưu điện Socomec của công ty thì bộ phận kỹ thuật của công ty sẽ hướng dẫn lắp đặt hoàn chỉnh và sử dụng thành thạo.
Nhận lắp đặt Bộ lưu điện Socomec tận nơi giá rẻ với chi phí thỏa thuận, hậu mãi tốt.


Lắp đặt trọn gói Bộ lưu điện Socomec giá rẻ ở đâu và cần yêu cầu gì?

Dịch vụ lắp đặt trọn gói Bộ lưu điện Socomec giá rẻ là một giải pháp hiệu quả hiện nay dành cho các doanh nghiệp, công ty, cá nhân, hộ gia đình… Bộ lưu điện Socomec trở thành thiết bị ưa chuộng hàng đầu của mọi gia đình và các doanh nghiệp tại Việt Nam.
Dịch vụ lắp đặt Bộ lưu điện Socomec giá rẻ là nhu cầu tất yếu của các khách hàng hiện nay. Khánh An Solutions luôn chú trọng sản phẩm chất lượng đảm bảo sử dụng và hoạt động hiệu quả dài lâu. Cùng đội ngũ kỹ thuật lành nghề, chuyên nghiệp, chu đáo với khách hàng.
Nắm bắt được nhu cầu cũng như những khó khăn của khách hàng, Khánh An Solutions cung cấp gói lắp đặt Bộ lưu điện Socomectrọn bộ giá rẻ. Cam kết các chế độ bảo hành chính hãng, hậu mãi hấp dẫn. Giúp khách hàng yên tâm hơn trong suốt quá trình sử dụng.
Công ty chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn, lắp đặt Bộ lưu điện Socomec cho Công ty, Doanh nghiệp, Shop thời trang, Khu phố, Tiệm vàng - Kim cương, Nhà xưởng, Khu công nghiệp, Công trình công cộng...
Tư vấn thi công, khảo sát lắp đặt tận nơi trong nhà, ngoài trời, tính toán chi phí và bảng giá thi công lắp đặt theo phương án tối ưu nhất, tiết kiệm chi phí tối đa.


HDSD Bộ lưu điện Socomec - Cài đặt cấu hình, chia sẻ Bộ lưu điện Socomec chính hãng

Tài liệu hướng dẫn cài đặt Bộ lưu điện Socomec , cấu hình và chia sẻ Bộ lưu điện Socomec , Hướng dẫn sử dụng Bộ lưu điện Socomec, Phần mềm trên máy tính, Apps điện thoại từ xa qua Zalo, Facebook, Teamviewer, Ultraview.
Quý khách cần tìm hướng dẫn cài đặt sử dụng Bộ lưu điện Socomec vui lòng download tại: Hướng dẫn sử dụng


Bảng giá bán Bộ lưu điện Socomec giá rẻ nhất tại tp hcm và các tỉnh lân cận, Phân phối sỉ lẻ dự án thợ lắp đặt.

Liên hệ kinh doanh để có bảng báo giá Bộ lưu điện Socomec mới nhất hiện tại.Mua Bộ lưu điện Socomec ở đâu giá rẻ và có dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng tốt nhất ?

Khánh An Solutionscửa hàng bán Bộ lưu điện Socomec giá rẻ và hỗ trợ giao hàng tận nơi, an toàn, nhanh chóng.
Được sự ủy quyền làm đại lý cung cấp, lắp đặt và là công ty phân phối Bộ lưu điện Socomec, cho nên Khánh An Solutions cam kết sẽ là nơi bán Bộ lưu điện Socomec giá rẻ, cùng với chiều chính sách và chế độ hậu mãi tốt nhất.
Nhanh tay liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất nếu bạn đang cần mua Bộ lưu điện Socomec hoặc cần tư vấn xem Bộ lưu điện Socomec nào chất lượng tốt

 • CAM KẾT BÁN HÀNG VÀ BẢO HÀNH
 • - Hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng
 • - Sản phẩm chính hãng mới 100%.
 • - Không bán hàng kém chất lượng
 • - Bảo hành bằng tem theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
 • - Đầy đủ phụ kiện đi kèm, tài liệu hướng dẫn sử dụng.
 • - Luôn có giá tốt cho thương mại và kỹ thuật
 • QUYỀN LỢI KHI MUA HÀNG
 • - Có ship COD toàn quốc.
 • - Kiểm tra sản phẩm tại nhà.
 • - Nhận hàng thanh toán tại nhà.
 • - Có lắp đặt tận nơi với chi phí thỏa thuận.
 • - Miễn phí giao hàng nội thành với đơn hàng > 3tr.
 • - Đăng ký thành viên để có cơ hội trở thành đại lý thân thiết.


Chuyên mua bán phân phối thi công lắp đặt Bộ lưu điện Socomec giá rẻ, uy tín, hậu mãi tốt tại tphcm và các tỉnh lân cận

5

Bộ lưu điện - UPS

   - Bộ lưu điện sử dụng Acquy ngoài    - Bộ lưu điện Tora    - Bộ lưu điện cho camera    - Bộ lưu điện máy tính    - Bộ lưu điện tổng đài điện thoại    - Bộ lưu điện máy chấm công, kiểm soát cửa    - Bộ lưu điện cửa cuốn    - Pin sạc dự phòng    - Sạc Ắc Quy Điện Tử    - Bộ Đổi Nguồn / Kích Điện (Inverter)    - Bình ắc quy, Pin lưu điện accu    - Bình lưu điện AUSTDOOR    - Bình lưu điện hãng YH    - Bộ lưu điện APC    - Bộ lưu điện APOLLO    - Bộ lưu điện cho cổng điện, cổng tự động    - Bộ lưu điện Hyundai    - Bộ lưu điện MAYAKI    - Bộ lưu điện Socomec    - Bộ lưu điện ups 3 pha    - Bộ lưu điện UPS Eaton    - Bộ Lưu Điện UPS EPC    - Bộ Lưu Điện UPS MARUSON    - Bộ Lưu Điện UPS PROLINK    - Bộ Lưu Điện UPS Riello    - Bộ lưu điện UPS SANTAK    - Bộ lưu điện UPS SOROTEC    - Bộ lưu điện UPS UP SELEC    - Bộ lưu điện, inverter ARES    - Bộ nguồn lưu điện DIAMOND    - Máy phát điện 1, 2 3 PHASE    - Bộ lưu điện FSP    - Bộ lưu điện UPS CyberPower    - Tủ đựng Ắc quy mở rộng

Sản phẩm nổi bật

Loa báo giờ tự động phát nhạc, kiểu chuông mp3 BS-151A-AUTO hẹn báo giờ làm việc, nghỉ giải lao, thư giãn, giải trí

Loa báo giờ tự động phát nhạc, kiểu chuông mp3 BS-151A-AUTO hẹn báo giờ làm việc, nghỉ giải lao, thư giãn, giải trí

Nếu như quý khách đang có nhu cầu chọn lựa một loa phát nhạc giải trí tự động, hay loa báo giờ tự động cho công ty, đoàn thể dùng cho nội bộ thì Bộ loa phát n..

1.550.0001.950.000

Loa báo giờ làm việc tự động bằng bản nhạc KS-28USB (mở nhạc, reng chuông báo giờ làm việc cho văn phòng, nhà xưởng, trường học)

Loa báo giờ làm việc tự động bằng bản nhạc KS-28USB (mở nhạc, reng chuông báo giờ làm việc cho văn phòng, nhà xưởng, trường học)

Bộ loa báo giờ tự động KS-28USB (mở nhạc, reng chuông cho văn phòng, nhà xưởng, trường học) đơn giản dễ sử dụng, thích hợp cho nhà xưởng, công ty, trường học. ...

1.350.0001.650.000

Bộ báo trộm chống leo hàng rào bằng tia laze ABT-100V3, chuyên cho sân vườn, vườn lan, vườn cây ăn trái, ao chuồng

Bộ báo trộm chống leo hàng rào bằng tia laze ABT-100V3, chuyên cho sân vườn, vườn lan, vườn cây ăn trái, ao chuồng

Đầu beam báo trộm hàng rào 2 tia ABT-100V3 là thiết bị báo động khi có kẻ đột nhập chắn ngang tia hồng ngoại được truyền giữa 2 đầu của thiết bị, Ngoài ra hàng ..

910.0001.300.000

Camera wifi không dây ICANTEK ICAN 79ZD đàm thoại 2 chiều xoay theo chuyển động FULL HD 1080, dùng app Tuya - Smart Life

Camera wifi không dây ICANTEK ICAN 79ZD đàm thoại 2 chiều xoay theo chuyển động FULL HD 1080, dùng app Tuya - Smart Life

Camera Tuya U2M PTZ 2M bán chạy nhất đây là mẫu camera wifi tốt bán chạy nhất hiện nay. Nhờ độ phân giải cao. Camera hoạt động ổn định chất lượng..

450.000699.000

Bộ còi hú cảnh báo nhắc nhở quên chưa đóng cửa KS-AL10

Bộ còi hú cảnh báo nhắc nhở quên chưa đóng cửa KS-AL10

Thiết bị cảnh báo nhắc quên chưa đóng cửa KS-AL10 được sử dụng gắn ở 2 bên mép cánh cửa. Khi có người mở cửa sau thời gian cho phép tối đa 4 phút (tự cài đặt tù..

340.000425.000

Bộ thiết bị cảnh báo quên đóng cửa KSA-AL11

Bộ thiết bị cảnh báo quên đóng cửa KSA-AL11

Thiết bị cảnh báo quên đóng cửa KSA-AL11 được sử dụng gắn ở 2 bên mép cánh cửa. Khi có người mở cửa sau thời gian cho phép từ 1 giây đến 999 giờ (tự cài đặt tùy..

Liên hệ

Bộ chuông báo giờ làm việc tự động có dây KST-AT16 (reng chuông 16 lần / ngày)

Bộ chuông báo giờ làm việc tự động có dây KST-AT16 (reng chuông 16 lần / ngày)

Chuông báo giờ làm việc tự động cho nhà xưởng trường học văn phòng KST-AT16 đơn giản dễ sử dụng, thích hợp cho nhà xưởng, công ty, trường học. ... reo tiếng ch..

1.450.0001.950.000

Bộ máy hẹn giờ phát nhạc tự động AZ365, lựa chọn nhạc theo ý muốn

Bộ máy hẹn giờ phát nhạc tự động AZ365, lựa chọn nhạc theo ý muốn

Sản phẩm Bộ máy hẹn giờ phát nhạc tự động AZ365 theo lịch trình này được phát triển thích hợp phục vụ cho nhà hàng, quán cafe, trường học, nhà xưởng, công sở,...

Liên hệ

Khóa cổng điện tử dùng Thẻ từ, Remote AXL-063

Khóa cổng điện tử dùng Thẻ từ, Remote AXL-063

Khóa cổng điện tử mở cửa bằng thẻ cảm ứng, điều khiển từ xa và chìa khóa cơ. Cho phép quản lý tới 2000 thẻ 125khz. Chi tiết về trọn bộ khóa cổng điện..

1.160.0001.450.000

Tủ báo động qua điện thoại dùng SIM AL8099GSM (kết nối cảm biến báo động có dây và không dây)

Tủ báo động qua điện thoại dùng SIM AL8099GSM (kết nối cảm biến báo động có dây và không dây)

Khi có trộm đột nhập vào vùng kiểm soát, hệ thống Báo động qua điện thoại dùng SIM AL-8099GSM sẽ kích hoạt hú còi tất cả các còi có trong hệ thống, đồng thời th..

1.950.0002.500.000

Máy bộ đàm cầm tay SFE ST50

Máy bộ đàm cầm tay SFE ST50

Máy bộ đàm cầm tay SFE ST50 là dòng bộ đàm cao cấp của hãng SFE với chức năng mạnh mẽ, chắc chắn, an toàn rơi rớt và chống nước cấp độ IP65, nâng cao hiệu suất..

990.0001.650.000

Còi hú báo động công suất lớn 220V TR-C2009 100W

Còi hú báo động công suất lớn 220V TR-C2009 100W

Còi hú công suất lớn 220V TORA TR-C2009 là còi báo động hoàn toàn mới 100%, có thể được sử dụng để báo giờ, báo cháy, cứu thương, còi cảnh sát, v.v ... Với âm t..

440.000780.000

Hộp cấp nguồn 12V 3A HN1203A cho Camera, Access Control (hỗ trợ sạc bình Acqui)

Hộp cấp nguồn 12V 3A HN1203A cho Camera, Access Control (hỗ trợ sạc bình Acqui)

– Bộ lưu điện UPS 12V – Dòng cấp tối đa 3A 12V – Cấp điện liên tục cho hệ thống kiểm soát ra vào, thời gian cấp điện liên tục từ 6-14 tiếng. Có chế độ thường đó..

595.000750.000

Bộ còi hú báo động khẩn cấp điều khiển từ xa TR-C2020

Bộ còi hú báo động khẩn cấp điều khiển từ xa TR-C2020

Bộ còi hú báo động khẩn cấp điều khiển từ xa 100m TR-C2020 là hệ thống nút nhấn báo động khẩn cấp dành cho gia đình, cửa hàng, cho tiệm vàng...Có thể nói, trong..

950.0001.150.000

Bộ lưu điện cho 8 camera TORA CCTV-8

Bộ lưu điện cho 8 camera TORA CCTV-8

Bộ lưu điện cho 8 Camera TORA CCTV 8 - CCTV POWER BANK là dòng sản phẩm máy lưu điện được thiết kế chuyên dụng cho hệ thống camera giám sát an ninh cho dân dụ..

5.700.0006.000.000

Camera Ezviz C6N 1080P 2.0MP, wifi, theo dõi chuyển động

Camera Ezviz C6N 1080P 2.0MP, wifi, theo dõi chuyển động

Camera Ezviz CS-C6N (A0-1C2WFR) 1080P wifi, theo dõi chuyển động là phiên bản camera IP Wifi cao cấp hơn của EZVIZ được thiết kế hình dạng tròn khá ngộ nghĩnh. ..

728.0001.040.000

Camera EZVIZ C3W 1080P Wifi ngoài trời ban đêm có màu (CS-CV310-A0-3C2WFRL)

Camera EZVIZ C3W 1080P Wifi ngoài trời ban đêm có màu (CS-CV310-A0-3C2WFRL)

Camera Wifi C3W có màu ban đêm là phiên bản camera thông minh cao cấp của EZVIZ được thiết kế lắp đặt ngoài trời. Có chức năng giám sát thông minh. Đặc biệt chứ..

1.575.0002.250.000

Bộ còi hú báo động, báo cháy cho tổ liên gia, nhà ở liền kề KS-TLG03RF

Bộ còi hú báo động, báo cháy cho tổ liên gia, nhà ở liền kề KS-TLG03RF

Khi người dùng nhấn nút bấm còi sẽ hú tại chỗ để cảnh báo, Có thể kết nối nhiều bộ dùng chung các remote với nhauHoạt động: Chỉ cần bấm nút là hú✼ Còi hú vang n..

550.000750.000

Bình lưu điện TORA C400M cho cửa cuốn tải Motor 400Kg

Bình lưu điện TORA C400M cho cửa cuốn tải Motor 400Kg

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng ít nhất một lần lâm vào hoàn cảnh bi đát khi cửa cuốn mô-tơ nhà mình bị mất điện và phải rất vất vả mới có thể mở được c..

2.250.0003.328.000

Loa phát nhạc tự động khi có người chuyển động KS-810PIR (quảng cáo, lời nhắc, thư giãn, giải trí, nhà vệ sinh)

Loa phát nhạc tự động khi có người chuyển động KS-810PIR (quảng cáo, lời nhắc, thư giãn, giải trí, nhà vệ sinh)

Sản phẩm không cần dùng amplifier, chỉ cần Nguồn điện 220V và USB, khi có người hoặc sự chuyển động trong khu vực cảm biến thì loa tự động phát nhạc, ứng dụng p..

980.0001.200.000

Tin tức mới

Đánh giá Top 9+ camera giám sát tốt nhất hiện nay

Thị trường camera giám sát trong vài năm gần đây ngày một phát triển với nhiều chủng loại, thương hiệu và đa dạng về mẫu mã. Đây cũng chính là một thử thách lớn..

Đánh giá Top 9+ camera giám sát tốt nhất hiện nay

Lắp đặt camera quan sát uy tín, giá rẻ trọn gói

Lắp đặt camera quan sát, camera giám sát hiện đang là xu hướng lựa chọn tất yếu để đảm bảo an ninh cho gia đình, văn phòng,… Trên thị trường hiện nay có nhiều l..

Lắp đặt camera quan sát uy tín, giá rẻ trọn gói

Bảng giá camera an ninh wifi EZVIZ không dây giá rẻ

Camera an ninh wifi có giá như thế nào? Mua camera giá rẻ, uy tín ở đâu? Cùng Nhà An Toàn giải đáp ngay những đắn đo về giá camera an ninh wifi tốt nh..

Bảng giá camera an ninh wifi EZVIZ không dây giá rẻ

Bỏ túi TOP 9+ camera gia đình tốt bạn nhất định không thể bỏ lỡ

Việc lắp đặt và trang bị thiết bị an ninh cho ngôi nhà của mình ngày một trở nên phổ biến và quan trọng. Camera hỗ trợ theo dõi và giám sát 24/24 giúp đảm bảo s..

Bỏ túi TOP 9+ camera gia đình tốt bạn nhất định không thể bỏ lỡ

4 bước kết nối camera Hikvision, camera wifi Ezviz đơn giản nhất

Camera quan sát không còn quá xa lạ và trở thành “đôi mắt giám sát” hỗ trợ con người trong việc theo dõi những khu vực quan trọng. Một số dòng camera hiện nay đ..

4 bước kết nối camera Hikvision, camera wifi Ezviz đơn giản nhất

CHÚNG TÔI LÀM GÌ ?

Chuyên : cung cấp sản phẩm và dịch vụ liên quan như: lắp đặt camera quan sát , lắp đặt tổng đài điện thoại , Lắp đặt hệ thống báo trộm , thi công mạng nội bộ , Sửa chữa camera quan sát , Lắp đặt điện văn phòng , máy bộ đàm , máy chấm công , Bộ lưu điện , Lắp camera quan sát tại tphcm , Lắp báo trộm , Lắp máy chấm công , Lắp kiểm soát cửa ra vào , Lắp đặt bộ phát sóng wifi , Lắp đặt chuông cửa có hình , Lắp đặt máy chấm công , Lắp đặt hệ thống âm thanh , Bảo trì hệ thống camera an ninh , Sửa chữa camera quan sát , Sửa chữa tổng đài điện thoại ... thiết bị điện tử viễn thông cho gia đình, văn phòng, nhà máy, xưởng sản xuất, khách sạn, showroom, . . . đã có nhiều kinh nghiệm và đã thi công cho nhiều công trình cũng như những dự án trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, , Cung cấp sản phẩm chính hãng, đa dạng cùng với chế độ hậu mãi tốt và lâu bền, chúng tôi hy vọng làm hài lòng với tất cả khách hàng.

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI LÀ AI?

Chúng tôi là đại lý phân phối, lắp đặt ủy quyền của các thương hiệu lớn trên tất cả thế giới trong lĩnh vực an ninh

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Xin chân thành cảm ơn quý Công ty, Đơn vị, Cá nhân Đã - đang và sẽ ủng hộ chúng tôi... Chúng tôi luôn trân trọng và sẽ cố gắng hơn nữa để thắt chặt tình hữu nghị.....Chúng tôi luôn mong muốn được hợp tác với các đơn vị, cá nhân tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
Sau đây là một số công trình tiêu biểu và những khách hàng thân thiết mà Công ty Khánh An đã có cơ hội được hợp tác, ngoài ra còn rất nhiều những khách hàng cá nhân đã ủng hỗ chúng tôi. xem thêm

QUY TRÌNH DỰ ÁN

KHẢO SÁT, TƯ VẤN

Tiếp nhận nhu cầu của khách hàng. Đội ngũ kỹ thuật của công ty sẽ trực tiếp khảo sát công trình để đưa ra giải pháp tối ưu nhất.

THIẾT KẾ

Sau khi lựa chọn được giải pháp tối ưu, kỹ sư thiết kế của công ty bắt đầu thiết kế, đem lại giải pháp tối ưu cho chủ đầu tư.

THI CÔNG

Quá trình thi công an toàn, hoàn thành đúng tiến độ. Với đội ngũ kỹ thuật >10 năm kinh nghiệm.

BẢO TRÌ

Quá trình vận hành hệ thống ổn định trước khi bàn giao. Bảo dưỡng định kỳ. Hỗ trợ, tiếp nhận yêu cầu của khách hàng.
lắp camera quan sát

BẠN CẦN HỖ TRỢ NHỮNG GÌ?

Nếu có bất cứ câu hỏi hoặc thắc măc nào? Vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi, Tất cả sẽ được giải đáp ngay lập tức

suporter

TƯ VẤN GIẢI PHÁP

0987 982 782 alt zalo

suporter

KINH DOANH - BÁN HÀNG

0982 539 027 alt zalo (Thanh Thủy)
0862 982 782 alt zalo (Khánh An)
0888 506060 alt zalo (Khánh My)

suporter

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

0918 32 99 68 alt zalo

LẮP ĐẶT SỬA CHỮA BẢO TRÌ

" Chi phí hợp lý - Xử lý chuyên sâu - Làm việc tận tình"

0905 745 009 alt zalo (Mr Ti - Camera, Mạng, wifi)
096 423 11 68 alt zalo (Mr Hân - Khóa, kiểm soát ra vào)
0937 84 29 69 alt zalo (Mr Giang - Kiểm soat Bãi xe, thang máy)
033 2029 260 alt zalo (Mr Xuân Anh - Đồng Nai, Biên Hòa)
0779379759 alt zalo (Mr Thái - Camera báo động - Quận 7 - HCM)
0859969963 alt zalo (Mr Cường - Chơn Thành Bình Phước)

Vấn đề khác vui lòng liên hệ hotline kỹ thuật:0987 982 782 alt zalo 0987 982 782 alt zalo

Bán hàng: 0982 539 027 alt zalo 0862 982 782 alt zalo 0888 506060 alt zalo
Tư vấn / Giải pháp: 0987 982 782