Hướng dẫn backup và khôi phục lại tổng đài KX-NS300, KX-NS1000

Sau khi cài đặt xong tổng đài bạn nên backup 1 bản lưu trữ cài đặt ra để khi tổng đài có sự cố bạn restore lại cho thuận tiện,

1. Backup tổng đài KX-NS300

Bấm vào hình cái búa trên góc phải màn hình -gt; Chọn Utilities -gt; File -gt; File transfer PBX to PC -gt; tìm đến dòng có tên file là DFSYS -gt; kích chuột vào dòng đó bấm Transfer -gt; file tự động load về máy tính của bạn

Backup tổng đài KX-NS300

2. Khôi phục (Restore) lại tổng đài KX-NS300

Bấm vào hình cái búa trên góc phải màn hình -gt; Chọn Utilities -gt; File -gt; File transfer PC to PBX -gt; upload file lên và chọn Execute để khôi phục